Diverse fuglebilder

Her kommer det mer bilder og annet fuglestoff etter hvert

Snøspurv

*

Svømmesnipe