Bøksanger / Wood warbler (Phylloscopus sibilatrix)

Havelle

Bøksangeren hekker i det meste av Sør-Norge, men er mest vanlig på Øst- og Sørlandet. Siden den liker seg i løvskog med ganske høye trær, er den ikke så vanlig på flat-Jæren, men er mer vanlig i sørfylket og i indre strøk av Rogaland der det er løvskog. Jeg har ringmerket noen få individer hjemme hos meg, men det har vert i trekktiden. Bøksangeren er litt større en sine nære slektninger løv- og gransanger. Den er klarere i fargene og har et mer markert skille mellom det grønngule og hvite på bryst og buk. Den kjennes også lett igjen på sangen. Disse bildene tok jeg i nærheten av Vanse i Farsund Kommune.

Havelle