Til fuglesiden


Havsule (Sula bassana)

Havsule

 

Fekk ein telefon frå min nevø om at det sat ein skada måke på myra på heimegåren. Måka viste seg å være ei havsule som hadde fått viklet ein del tau rundt nebbet. Forsøket på å fjerne dette gav meg ein smertefull lærdom om at havsuler har eit sylskarpt nebb. Men med hjelp av gode hanskar og skarp kniv så fekk fuglen taua fjernet. Fuglen virket elles i god form, og blei slept ut i sjøen.

 

Oversikt over ringmerking på Hobberstad og oversikt over alle fuglane eg har vert med å ringmerka
Oversikt over dei skada fuglane eg har hatt i pleie
Oversikt over alle dei fuglane eg har sett ute i naturen Blåstjert Fuglebilete
Fuglelivet på Jæren
Ei samling av vitsar som handler om fuglar
Linker til fuglesider
Tilbake til heimesida


© Copyright 2007.

free counters