Til fuglesiden


Tårnfalk (Falco tinnunculus)

 

Fuglen landa 18. oktober 2001 på ein engelsk båt midt mellom England og Norge. Båten var på veg til Stavanger. På båten klarte fuglen å skada vengjen, og dei kontakta museet som igjen kontakta meg. Morten Keersbergen tok den med til Revestasjonen, og Morten Tjemsland, som var med å ringmerka den dagen, tok den med til dyreklinniken på Tu. Noko meir enn ein sårskade vart registrert, og den fekk antibiotika og vart bandasjert. Sjølv om skaden ikkje virket stor, så hang likevel vengjen nokså stygt. Etter tre veker døydde fuglen.

Som alle andre rovfuglar, så treivst heller ikkje denne i ei eske, og etter å ha kome ut av denne, fann den ut at skohylla var ein god plass å få oversikt. Dei første dagane var den inne, og så hadde eg den ute ein del, men då det var mykje vind og regn, og såret ikkje ville gro, så fekk den koma inn igjen. Den vart då plassert i eit mindre bur. Den vart fora med døde småfuglar, og den åt stort sett godt.
Dei fyrste vekene var den generelt i god form, men den dreiv stadig og beit i såret i vengjen, så det vanskeleg å få det til å gro skikkeleg. Etter godt to veker byrja den å verta slappare, og den fekk heller ikkje i seg så mykje mat. Eg prøvde å få i den antibiotika igjen, men den vart raskt svakare, og det var ikkje så lenge før den sakte men sikkert sovna hen. Det var dumt det skulle gå slik då fuglen eigentleg hadde veldig gode odds for å klara seg, men det går ikkje alltid slik ein trur og håpar.

Oversikt over ringmerking på Hobberstad og oversikt over alle fuglane eg har vert med å ringmerka
Oversikt over dei skada fuglane eg har hatt i pleie
Oversikt over alle dei fuglane eg har sett ute i naturen Blåstjert Fuglebilete
Fuglelivet på Jæren
Ei samling av vitsar som handler om fuglar
Linker til fuglesider
Tilbake til heimesida


© Copyright 2001.

free counters