Bilete av Sylvia
På bilete er eg og Sylvia fotografert på trulovingsfesten sommaren 2003. Etter å ha kjent Sylvia i omlag eit år gjennom internet og telefon, reiste eg til Ghana der me hadde både trulovingsfest og bryllaup. Frå september og ut desember var både eg, Sissel og Silje i Ghana. Me budde då i lag med Sylvia i bydelen Mamprobi i Accra. I mars var eg igjen tilbake i Ghana, og denne gong for ein månad. For det meste budde me i bydelen Mataheko, ikkje langt frå huset til Sylvia si mor. Det var med ein del gjester frå Norge på denne turen. I august var eg tilbake igjen i Ghana, og denne gongen hadde Sylvia fått innreisepapir til Norge, så ho kunne reise med meg tilbake igjen.

Desse sidene er mine sider om mitt forhold til Ghana og til min kone. Sylvia har fått si eiga heimeside.