Ghana

I Ghana har jeg vert totalt ca. åtte mnd. fordelt på seks turer, den lengste på 3 1/2 mnd. Her vil jeg legge inn litt meir om Ghana

Sveinung i Gomoa Mpota

*

Vever