SPRÅK I GHANA

Det er 46 forskjellige språk i Ghana. Engelsk er offisielt språk og blir brukt i aviser og TV. Sylvia og familien snakker Twi, mens i området ho er dronningmor, er Fante mest vanleg.
Norsk (Bokmål/Nynorsk) Engelsk Twi
Velkommen/hei Welcome, hello Akwaaba

God morgen
God morgon

Good morning Maachi
God ettermiddag Good afternoon Maaha
God kveld Good evening Maadwo
Du er vakker You are beautiful Wo ho ye fe
Du er stygg You are ugly Wo ho ye tane

Hvordan har du det?
Korleis har du det?

How are you Wo ho tiseng

Jeg har det bra
Eg har det bra

I am fine Mi ho ye

Hvor går du / hvor skal du?
Kor går du / kor skal du?

Where to Wo ko hin

Jeg er snart tilbake
Eg er snart tilbake

I will be back soon Mire ko aba sisiaa

Jeg er tilbake
Eg er tilbake

I am back Maa san aba

Hva er navnet ditt?
Kva er namnet ditt?

What is your name? Wo fre wo den/Wo din de sen?

Jeg kalles ...
Eg vert kalla .....

I am called/my name is...... Wo fre me ....
Kom la oss spise Come and lets eat Bra na yen didi

Kom la oss gå hjem
Kom la oss gå heim

come and lets go home Bra nayen ko fie
Takk Thanks/thank you Mida wo ase
Kom hit Come here Bra ha
Go Ko

Hva
Kva

What? Aden

Hva er i veien? / hva er galt?
Kva er i vegen? / kva er galt?

What is it? Eben asem

Jeg elsker deg
Eg elskar deg

I love you Mido wo

Jeg elsker deg ikke
Eg elskar deg ikkje

I don`t love you Min do wo

Jeg liker deg
Eg liker deg

I like you Mi pe wo

Jeg liker deg ikke
Eg liker deg ikkje

I don`t like you Mim pe wo

Penger
Pengar

Money Sika

Jeg liker ikke det
Eg liker ikkje det

I don`t like that Mim pe saa

Hvor bor du?
Kor bur du?

Where do you live? Wo/Mo te ehe?

Jeg/Vi kommer fra Ghana
Eg/Me kjem frå Ghana

I/We come from Ghana Me/Ye fri Ghana

Jeg/Vi bor i Accra
Eg/Me bur i Accra

I/We live in Accra Me/Ye te Accra
Ektefelle / dal Husband/Valley Ekunu
Prins /prinsesse Prince/Princess Odehye (odeshi)
Dronning Queen ohenmaa
Konge King ohene

Lærer
Lærar

Teacher Okyerekyereni (ocherechereni)

Skole
Skule

School Sukuu
Jeger Hunter Bomofoo

Jeg kjøper noen appelsiner
Eg kjøper nokre appelsinar

I am buying some oranges Me reto ankaa

Måned / måne
Månad / måne

Month / Moon Bosome
Sol Sun Owia
Barn Children Nkwadaa/Mmofra
Konferanse Conference Nhyiamu (nshiamu)
Nummer Numerals Akontabudee
I går Yesterday Nnora
Uttale Pronouns Dinnsiananmu

Jeg kommer fra Afrika
Eg kjem frå Afrika

I come from Africa Me firi Abibiman mu
Noe/Noko i skyene (Ordtak: Det er noe/noko i lufta) Something in the skies (Proverb: There is something in the air) Biribi wo ewie mu
Objekt Object Ayede/Adeye

Hilsen
Helsing

Greetings Nkyea (nchia)
Vær Weather Ewiemu
Varm Warm Ahuhuro
Farvel (trygg reise (god tur)) Good-bye (Safe journey) Nante yie
Retning Direction Kwankyere
Atraktiv Attractive Fefeefe
Ens kjære Loved ones Adofo
Fugl Bird Anoma
And Duck Dabo dabo
Papegøye Parrot Akoo
Nei No Dabi
Ja Yes Hmm/Ani
OK OK Joo
Hus House Efie