SAMANLIKNINGAR MELLOM NOKRE LAND

Denne sida er laga for å samanlikna Norge og Ghana. For å få litt fleire land å samanlikna med så har eg lagt til eit stort, rikt land, USA. For å ha eit land å lettare samanlikna Ghana med, så har eg valt Madagaskar. Det landet er fattigare enn Ghana, og samtidig har eg eit forhold til landet frå den tida eg arbeida for Det Norske Misjonsselskap. Alle fakta har eg funnet på CIA-World Factbook.
 

NORGE

Norwegian flag

GHANA

Ghana flag

MADAGASKAR

Madagascar flag

USA

USA - Flag

Areal:

Totalt: 323,802 kv.km land: 307,442 kv.km
vatn: 16,360 kv.km

Totalt: 239,460 kv.km
land: 230,940 kv.km
vatn: 8,520 kv.km
Totalt: 587,040 kv.km
land: 581,540 kv.km
vatn: 5,500 kv.km
Totalt: 9,826,630 kv.km
land: 9,161,923 kv.km
vatn: 664,707 kv.km
Landegrenser:

Totalt: 2,542 km

Naboland: Finland 727 km, Sverige 1,619 km, Russland 196 km

Totalt: 2,094 km

Naboland: Burkina Faso 549 km, Elfenbenskysten 668 km, Togo 877 km

Totalt: 0 km
Totalt: 12,034 km
Naboland: Canada 8,893 km (inkludert 2,477 km mot Alaska), Mexico 3,141 km
Naturressursar: Petroleum, naturgass, jernmalm, kopper, bly, sink, titanium, svovelkis, nikkel, fisk, tømmer, vannkraft Gull, tømmer, industrielle diamanter, bauxitt, mangan, fisk, gummi, vannkraft, petroleum, sølv, salt, kalkstein Grafitt, kromitt, kull, bauxitt, salt, kvarts, tjæresand, halvedelsten, kråkesølv, fisk, vannkraft Kull, kopper, bly, molybden, fosfater, uran, bauxitt, gull, jern, kvikksølv, nikkel, kaliumkarbonat, sølv, wolfram, sink, petroleum, naturgass, tømmer
Bruk av land: Dyrkbar jord: 2.7%
Jord for helårsdrift: 0%
Anna: 97.3% (2005)
Dyrkbar jord: 17.54%
Jord for helårsdrift: 9.22%
Anna: 73.24% (2005)
Dyrkbar jord: 5.03%
Jord for helårsdrift: 1.02%
Anna: 93.95% (2005)
Dyrkbar jord: 18.01%
Jord for helårsdrift: 0.21%
Anna: 81.78% (2005)
Totalt fornybare vatnressursar: 381.4 km³ (2005) 53.2 km³ (2001) 337 km³ (2003) 3,069 km³ (1985)

Befolkning:

4,644,457 (Juli 2008 est.) 23,382,848 20,042,552 (Juli 2008 est.) 303,824,646 (Juli 2008 est.)

Aldersfordeling:

0-14 år: 18.8%
15-64 år: 66.2%
65 år og over: 15% (2008 est.)
0-14 år: 37.8%
15-64 år: 58.7%
65 år og over: 3.6%(2008 est.)
0-14 år: 43.7%
15-64 år: 53.2%
65 år og over: 3.1% (2008 est.)
0-14 år: 20.1%
15-64 år: 67.1%
65 år og over: 12.7% (2008 est.)

Gjennomsnittsalder:

Totalt: 39 år
menn: 38.2 år
kvinner: 39.9 år (2008 est.)
Totalt: 20.4 år
menn: 20.2 år
kvinner: 20.7 år (2008 est.)
Totalt: 17.9 år
menn: 17.7 år
kvinner: 18.1 år (2008 est.)
Totalt: 36.7 år
menn: 35.4 år
kvinner: 38.1 år (2008 est.)

Befolkningsvekst:

0.35% (2008 est.) 1.928% (2008 est.) 3.005% (2008 est.) 0.883% (2008 est.)

Fødselsrate:

11.12 fødsler pr. 1,000 innbyggere (2008 est.) 29.22 fødsler pr. 1,000 innbyggere (2008 est.) 38.38 fødsler pr. 1,000 innbyggere (2008 est.) 14.18 fødsler pr. 1,000 innbyggere (2008 est.)

Dødsrate:

9.33 døde pr. 1,000 innbyggere (2008 est.) 9.39 døde pr. 1,000 innbyggere (2008 est.) 8.32 døde pr. 1,000 innbyggere (2008 est.) 8.27 døde pr. 1,000 innbyggere (2008 est.)

Netto innvandring:

1.71 innvandrere pr. 1,000 innbygger (2008 est.) -0.55 innvandrere pr. 1,000 innbygger (2008 est.)   2.92 innvandrere pr. 1,000 innbygger (2008 est.)

Dødfødte pr. 1000 fødte:

3.61 52.31 55.59 6.3

Forvented levetid:

Totalt: 79.81 år
menn: 77.16 år
kvinner: 82.6 år (2008 est.)
Totalt: 59.49 år
menn: 58.65 år
kvinner: 60.35 år (2008 est.)
Totalt: 62.52 år
menn: 60.58 år
kvinner: 64.51 år (2008 est.)
Totalt: 78.14 år
menn: 75.29 år
kvinner: 81.13 år (2008 est.)

Fruktbarhetstall:

1.78 barn født pr. kvinne (2008 est.) 3.78 barn født pr. kvinne (2008 est.) 5.19 barn født pr. kvinne (2008 est.) 2.1 barn født pr. kvinne (2008 est.)

HIV/AIDS - voksne med sjukdommen:

0.08% (2007 est.) 3.1% (2003 est.) 1.7% (2003 est.) 0.6% (2003 est.)

HIV/AIDS - antal mennesker som lever med HIV/AIDS:

3,787 (pr. 31.12.2007) 350,000 (2003 est.) 140,000 (2003 est.) 950,000 (2003 est.)

Viktigaste smittsame sjukdommar:

 

Risiko: svært høg


Mat og vatnbårne sjukdommar: bakteriell og protozoal diare, hepatitt A, og tyfoidfeber.
Vektorbårne sjukdommar: malaria og gulfeber.
Vatnbårne parasittar: bilharzia.
Luftsmitte: hjernhinnebetennelse.

Risiko: Svært høg


Mat og vatnbårne sjukdommar: bakteriell og protozoal diare, hepatitt A, og tyfoidfeber.
Vektorbårne sjukdommar: chikungunya, malaria, og pest.
Vatnbårne parasittar: bilharzia.

 

Religionar:

Statskyrkja 85.7%, Pinsevenner 1%, Romersk katolske 1%, andre Kristne 2.4%, Muslimer 1.8%, andre 8.1% (2004)

Kristne 68.8% (Pinsevenner/Karismatiske 24.1%, Protestanter 18.6%, Katolikker 15.1%, andre Kristne 11%), Muslimer 15.9%, tradisjonelle religioner 8.5%, andre 0.7%, ingen 6.1% (2000 folketelling ) Tradisjonelle religioner 52%, Kristne 41%, Muslimer 7% Protestanter 51.3%, Romersk katolske 23.9%, Mormoner 1.7%, andre Kristne 1.6%, Jøder 1.7%, Buddhister 0.7%, Muslimer 0.6%, andre 2.5%, alternativ tro 12.1%, ingen 4% (2007 est.)

BNP (kjøpekraftsparitet):

$257.4 milliarder (2007 est.) $31.33milliarder (2007 est.) $18.12 milliarder (2007 est.) $13.84 trillioner (2007 est.)

BNP (offisiell vekslingskurs):

$369.3 milliarder (2007 est.) $14.86 milliarder (2007 est.) $7.322 milliarder (2007 est.) $13.84 trillioner (2007 est.)

BNP-vekst:

4.9% (2007 est.) 6.4% (2007 est.) 6.3% (2007 est.) 2.2% (2007 est.)

BNP - per innbygger:

$55,600 (2007 est.) $1,400 (2007 est.) $1,100 (2007 est.) $45,800 (2007 est.)
BNP - fordelt på sektorer: Landbruk: 2.4%
Industri: 42.9%
Tjenesteytelser: 54.7% (2007 est.)
Landbruk: 37.3%
Industri: 25.3%
Tjenesteytelser: 37.5% (2006 est.)
Landbruk: 26.8%
Industri: 15.8%
Tjenesteytelser: 57.4% (2007 est.)
Landbruk: 0.9%
Industri: 20.5%
Tjenesteytelser: 78.5% (2007 est.)

Arbeidsledighet:

2.4% (2007 est.) 11% (2000 est.) NA 4.6% (2007 est.)

Innbyggere under fattiggrensa:

NA 28.5% (2007 est.) 50% (2004 est.) 2% (2004 est.)
Inflasjon: 0.4% (2007 est.) 9.6% (2007 est.) 10.3% (2007 est.) 2.9% (2007 est.)
Elektrisitet - produksjon: 135.8 milliarder kWh (2005) 7.1 milliarder kWh (2007 est.) 1.1 milliarder kWh (2005) 4.062 trillioner kWh (2005)
Olje - produksjon: 2.978 millioner fat/dag (2005 est.) 700 fat/dag (2007 est.) 92.18 fat/dag (2005 est.) 8.322 millioner fat/dag (2005 est.)
Olje - eksport: 3.018 millioner fat/dag (2004) 8,041 fat/dag (2004) 363.9 fat/dag (2004) 1.048 millioner fat/dag (2004)
Olje - import: 91,930 fat/dag (2004) 45,010 fat/dag (2004) 17,830 fat/dag (2004) 13.15 millioner fat/dag (2004)
Driftsbalansen overfor utlandet: $55.82 milliarder (2007 est.) -$1.896 milliarder (2007 est.) -$1.106 milliarder (2007 est.) -$738.6 milliarder (2007 est.)
Eksport: $136.1 milliarder f.o.b. (2007 est.) $4.194 milliarder f.o.b. (2007 est.) $989 milliarder f.o.b. (2007 est.) $1.149 trillioner f.o.b. (2007 est.)
Eksport - handelsvarer: Petroleum og petroleumsprodukter, maskineri og utstyr, metaller, kjemikalier, skip, fisk. Gull, kakao, tømmer, tunfisk, bauxite, aluminum, manganmalm, diamantar, hagekunst. kaffe, vanilje, skalldyr, sukker, bomullsklær, kromitt, petroleumsprodukter Landbruksprodukter (soyabønner, frukt, mais) 9.2%, industriutstyr (organiske kjemikaler) 26.8%, kapitalvarer (transistorer, fly, delar til køyretøy, datamaskiner, telekommunikasjonsutstyr) 49.0%, forbruksvarer (bilar, medisiner) 15.0% (2003)
Eksport - handelspartnere: Storbritannia 26.8%, Tyskland 12.3%, Nederland 10.3%, Frankrike 8.2%, Sverige 6.4%, USA 5.7% (2006) Nederland 11.1%, Storbritannia 8%, Frankrike 6.3%, USA 6%, Tyskland 4.6%, Belgia 4.4% (2006) Frankrike 31.9%, USA 26.7%, Tyskland 6.1%, Storbritannia 4.9%, Italia 4.4% (2006) Kanada 21.4%, Mexico 11.7%, Kina 5.6%, Japan 5.4%, Storbritannia 4.3%, Tyskland 4.3% (2006)
Import: $75.98 milliarder f.o.b. (2007 est.) $8.073 milliarder f.o.b. (2007 est.) $1.933 milliarder f.o.b. (2007 est.) $1.965 trillion f.o.b. (2007 est.)
Import - handelsvarer: Maskineri og utstyr, kjemikalier, metall, matvarer. Produksjonsutstyr , petroleum, matvarer. Produksjonsutstyr, petroleum, forbruksvarer, mat. Landbruksprodukter 4.9%, industriutstyr 32.9% (råolje 8.2%), kapitalvarer 30.4% (datamaskiner, telekommunikasjonsutstyr, delar til motorkøyretøy, kontormaskinar, maskinar til elektrisk kraft), forbruksvarer 31.8% (bilar, klær, medisiner, møbler, leketøy) (2003)
Import - handelspartnere: Sverige 15%, Tyskland 13.5%, Danmark 6.9%, Storbritannia 6.4%, Kina 5.7%, USA 5.3%, Nederland 4.1% (2006) Nigeria 15.3%, Kina 14.9%, Storbritannia 5.5%, USA 5.1% (2006) Frankrike 14%, Kina 13.4%, Iran 8.4%, Hong Kong 5.2%, Mauritius 5.2% (2006) Kina 16.9%, Kanada 15.7%, Mexico 10.6%, Japan 7.4%, Tyskland 4.8% (2006)
Utviklingshjelp - gjevar: ODA, $2.954 milliarder (2006)     ODA, $23.53 milliarder (2006)
Utviklingshjelp - mottakar:   $1.316 milliarder i lån og gåver (2007) $929.2 millioner (2005)  
Reserver i utenlandsk valuta og gull: $56.84 milliarder (2006 est.) $2.837 milliarder (31 Desember 2007 est.) $821 milliarder (31 Desember 2007 est.) $70.57 milliarder (31 Desember 2007 est.)
Telefoner - fastlinjer i bruk: 2.055 millioner (2006) 356,400 (2006) 129,800 (2006) 172 millioner (2006)
Telefoner - mobiltelefonar: 5.041 millioner (2006) 7.604 millioner (2007) 2.218 millioner (2007) 255 millioner (2007)
Internetbrukarar: 4.074 millioner (2006) 609,800 (2006) 110,000 (2006) 223 millioner (2008)
Flyplasser: 98 (2007) 12 (2007) 104 (2007) 14,947 (2007)
Jernbane: Totalt: 4,043 km Totalt: 953 km Totalt: 854 km Totalt: 226,612 km
Bilvegar: Totalt: 92,946 km
fast vegdekke: 72,033 km (inkludert 664 km med motorveg)
grusveg: 20,913 km (2007)
Totalt: 62,221 km
fast vegdekke: 9,955 km
grusveg: 52,266 km (2006)
Totalt: 49,827 km
fast vegdekke: 5,780 km
grusveg: 44,047 km (2000)
Totalt: 6,430,366 km
fast vegdekke: 4,165,110 km (inkludert 75,009 km med motorveg)
grusveg: 2,265,256 km (2005)
Vatnvegar : 1,577 km (2007) 1,293 km 600 km (2006) 41,009 km (19,312 km used for commerce)
Handelsflåte: Totalt: 698 fartøy (1000 Registertonn eller meir) 16,366,900 Registertonn/22,195,880 dødvekttonn. Eigd av utlendingar: 166. Registrert i andre land: 960 Totalt: 4 fartøy (1000 Registertonn eller meir) 7,861 Registertonn/11,270 dødvekttonn
Type: oljetanker 1, kjølelast 3
Eigd av utlendingar: 1 (Brasil 1) (2008)
Totalt: 9 fartøy (1000 Registertonn eller meir) 13,896 Registertonn/18,466 dødvekttonn
Totalt: 442 fartøy (1000 Registertonn eller meir) 10,486,942 Registertonn/12,537,108 dødvekttonn. Eigd av utlendingar: 69. Registrert i andre land: 725
Militærutgifter: 1.9% (2005 est.) 0.8% (2006 est.) 1% (2006) 4.06% (2005 est.)