Photo: Paal Christensen (Stavanger Aftenblad)
Smal kingdoms in Ghana

THE QUEENMOTHER

HOW IS IT TO HAVE LITTLE KINGDOMS, AND WHICH TASK DO THEY HAVE?
Silje interviews Sylvia, she is a queenmother

HOW YOU CAN BE A QUEENMOTHER
Sylvia: The twi word for queen is Ohenmaa. You must have some qualities before you can be a queen. First you must come from a royal family and then you must have no physical deformity. Example: You should not have nine fingers. You must not be blind, dumb or you must not have any record before, eg. You should not have been in prison before.

THE DUTIES OF A QUEENMOTHER
Sylvia: She decides who should be a chief and also see to the improvement of the women and children in her community. She organises the women and teaches them a trade, example: making of soap, batik and handicraft

HOW A QUEENMOTHER IS ENSTOOLED
Sylvia: She will be carried high on a palanquin, and then she will be put in a room for three days. On the third day she would be dressed in a kente dress (kente is a traditional dress for royals), and carried through the town with drumming and dancing. Then she will be taken to the community centre or the durbar ground (a place where special ceremonies is hold), to swear an oath to the town. And then she will be putted on a special chair

Smal kingdoms in Ghana

THE CHIEF

The twi word for chief is Ohene, and that means king. There is one chief for every region or county. Under him there are different subchiefs. How many depends on how large the region is. Every village has their own chief. They are under the chief for the region.

HOW A CHIEF IS ENSTOOLED.
Before one can be enstooled, he must have certified qualities required by the kingmakers of his area, below are some of them.
1) He must come from the royal family and also be in the right position of becoming a king.
2) He must not have any physical deformity for example blind, leprosy, cripple, death or dump.
3) He must not have any criminal record for example charges of rope, theft, fornication or been in prison before.
If a person has all this qualities, then he can be considered a king. Before one can be called a chief he must undergo the chieftaincy rite and this is how it is done:
Most often, he is caught unaware and a white powder is poured on him. This signifies victory, and then he is carried high by the warriors of the town (Asafo group) He is then taken to a special room where he will be kept for three days. On the third day, he is outdorred and carried through the whole town amidst drumming and dancing for recognition. After that he is taken through the durbar grounds or the social centre to swear and oath to the people of the town
After that, he is made to sit on a special chair. the chair is called a stool or Ahengwa in Twi. When a person undergoes all these rites successfully, then he is considered a chief and he will reign till he is old or dead or has gone against the rules or lows of the land.

Picture: Nana Apphah Braidu is Chief in Central Region

Photo: Paal Christensen (Stavanger Aftenblad)
Lokale kongedømme

ANDRE KONGELEGE TITLAR

Utanom dronningmor og chief er det og andre kongelege titlar i Ghana. Subchiefen er under chiefen. Han er normalt av kongeleg slekt, men kan også være gift med dronningmora. Nære slektningar, for eksempel barna til chiefen og dronningmora har tittelen prins eller prinsesse. Den tittelen har også dei som er i slekt i direkte linje av ei dronningmor eller chief.

Lokale kongedømme

STOOL

På bilete er to eksempel på korleis ein ”stool” ser ut (frå Nasjonalmuseet i Accra). ”Stool” er det engelske ord for krakk, og den har ein sentral plass i seremonien der dei kongelege blir krona. Mens kongar i Europa sit på ein trone, og blir krona til konge/dronning, sit dei i Ghana på ein stool og blir enstooled til sin posisjon i det kongelege hierarki.

Lokale kongedømme

KLAN STAV

Kvar familieklan eller kongefamilie har sin eigen stav med ein figur på toppen. Det er normalt linguisten (talsmannen) som held denne nær dronningmora eller chiefen. Under spesielle seremoniar er det bare andre kongelege som kan snakke direkte med dronningmora og chiefen. Dei andre må snakke gjennom talsmannen. Om han ikkje er i nærleiken kan folk gå gjennom andre kongelege når dei treng å kontakte dronningmora eller chiefen.

Lokale kongedømme

KENTE KLÆR

Kente klær er eit spesielt design laga for kongelege. Klærne er vevet av bomull, og det var to brødre i Ashanti Region som først starta å veve med dette designe. I byrjinga vart det ikkje brukt så mange farger, men etterkvart som det kom nye metodar til å farge klær vart også Kente klærne meir fargerike. Det er ingen plass i Afrika ein spesiell klestype er så knytta til eit land slik Kente er knytta til Ghana.

Det er meir enn ti forskjellige design på Kente klær. Skjorta eg brukar på bilete er eit av dei mest vanlege designa, og kalles “Edwene-Asa.” Orda tyder “slutten på alle design,” og det fekk det namnet fordi når dei hadde funnet fram til dette designet trudde dei ikkje det var mogleg å klare lage noko flottare. Du treng ikkje være kongeleg for å bruke denne skjorta.

MUSIKK

Ghana har ein variert folkemusikk som avspeiler eit etnisk mangfold i folket. Popmusikarar frå Ghana vert rekna blant dei beste i Vest-Afrika. Tromme og andre rytmeinstrument er viktige, men også fløyter og xylofon er mykje i bruk

Tradisjonell musikk:
Vert stort sett brukt ved offisielle festivaler og normalt i lag med tradisjonell dans.

Highlife:
Musikkstil som har blandet tradisjonell musikk med euroamerikansk popmusikk.

Hiplife:
Minner mykje om highlife, men sangen vert framført i rappestil. Er spesielt populært blant ungdommane

Gospel:
Vert spela veldig mykje på radio og som musikkvideoar på TV. Både solister og ikkje minst kyrkjekor opptrer. Tekstene er viktige og tek opp etiske spørsmål eller bibelske historier.

Reggae:
Ghana har eigne reggae musikarar, men utanlandske artistar som Bob Marley, Jimmy Cliff og Peter Tosh er også veldig populære

RELIGIONER

Det finnes tre store religionar i Ghana: Kristendom, Islam og Animisme.
Skal ein fordele dei geografisk så bur dei kristne i sør og vest, muslimane i nord og animistane i austre deler av Ghana. Stort sett så blandar religionane seg ikkje så mykje med kvarandre, men det er ein del muslimar som praktiserer gamle skikkar. Hjå dei kristne kan ein sjå at dei har veldig respekt for trolldom og at dei er redde for dei vonde åndene. Dersom nokon døyr av uforklarlege grunnar vert det lett spekulert i om det står magi bak.

Kristendom:
Over halvparten av innbyggjarane i Ghana er med i ei kristen kyrkje, og i sør og vest er nesten alle kristne. Det er få protestantiske kristne, men ein del fleire katolikkar. Det er og mange baptistar, presbyterianarar og metodistar. Men størst er pinsevennene og dei karismatiske kyrkjene. Når dei har gudsteneste er det veldig viktig å ha det gøy, å danse og syngje og prise Gud på den måten. Mange av dei er og veldig opptekne av under, og har store kampanjar der dei ber for sjuke.

Islam:
I nord Ghana er eit fleirtal av folket muslimar. Dei er normalt ikkje så strenge på tradisjonane som i arabiske land, men held likevel fast på dei fleste muslimske skikkar. Sjølv om det er ulovleg i Ghana foregår det ennå ein del omskjering av unge jenter.

Animisme:
Animistane trur på ånder og gudelege vesener dei finn inni tre og steiner og rundt om i naturen. Magi og trolldom er og ein viktig del av trua. Folk bruker magiske amulettar og anna for å verje seg mot sjukdom og ulukker. Trolldom kan og verta brukt for å skade andre.

Bilete: Denne kongsstolen har eit adinkra symbol inngravert i stolryggen. Symbolet viser til Gud som den allmektige skaper av universet og menneske