Dvergrørdrum / Little bittern (Ixobrychus minutus)

Dvergrørdrum

Dvergrørdrummen er Europas minste hegrefugl og den lever et skjult liv i rørskogen. Er enklest å få øye på når den flyr. Bildet tok jeg i Doñana nasjonalpark i nærheten av Sevilla i Spania.

Krabbehegre / Striated heron (Butorides striata)

Krabbehegre

Krabbehgren søker føde ved å stå nærme vannkanten, eller på ei lav grein der den fanger småfisk, frosker og vanninnsekter. Den bruker av og til åte for å lokke til seg byttet. Bildet tok jeg ved Hans Cottage Botel utenfor Cape Coast i Ghana. Jeg satt en gang der og så på ei krabbehegre som hadde funnet en brødbit den brukte som åte. Den sat på ei grein nær vannet, og ventet på at fisk skulle komme og spise av brødet. Det kom en del småfisk som den ikke brydde seg om, så den ventet nok på et litt større bytte. Plutselig pilte krabbehegren høyere opp på grenen, og da så jeg en krokodille som kom svømmende forbi der den satt. Da krokodillen svømte videre, gikk krabbehegren tilbake og fortsatte med å prøve å fange fisk. En morsom opplevelse.

Kuhegre / Cattle egret (Bubulcus ibis)

Kuhegre

Kuhegren har bare blitt sett noen få ganger i Norge, og jeg har vert heldig å få sett den to ganger her til lands, ved Søgne i 2018 og Jæren 2020. I Ghana er den en karakterart, og en art vi så daglig. Ved Hans Cottage Botel utenfor Cape Coast 8hvor dette bildet ble tatt), var det en hekkekoloni, og kuhegrene brukte også trærne rundt den lille innsjøen som overnattingsted. I skumringen hver kveld kom de flere hundre kuhegrer for å overnatte, og det var god underholdning å se på de når de skulle finne ei grein å sove på som var utenfor rekkevidde for de andre kuhegrene. Det ble mye krangling og hakking på andre før de slo seg til ro.Kuhegrene går mye rundt kyr og andre husdyr og fanger innsekter som dyrene skremmer opp.

Purpurhegre / Purple heron (Ardea purpurea)

Purpurhegre

Purpurhegren er en veldig sjelden gjest i Norge. Første gang jeg så den var i år 2000 i Haugesund, og så igjen på Jæren ved Ergavatnet i 2019. Bildet tok jeg i Doñana nasjonalpark i nærheten av Sevilla i Spania der jeg så noen få purpurhegrer. Den lever veldig skjult i sivskoger, og selv om den er nesten like stor som gråhegren, er den vanskelig å få øye på.

Topphegre / Squacco heron (Ardeola ralloides)

Topphegre

Topphegren har bare blitt sett to ganger i Norge, i Tromsø i 2018 og ved Slevdalsvann på Lista i 2019. Lista-fuglen reiste vi en gjeng for å se, og etter ganske lang venting dukket den til slutt opp. Men den gjemte seg godt, så det var ikke så mange glimta vi fikk av den. Ellers har jeg sett den en gang i Spania, mens i Ghana hadde den et fast tilholdssted ved innsjøen utenfor Cape Coast hvor vi var en del ganger på ferie. Bildet er fra Ghana..