Isfugl / Common kingfisher (Alcedo atthis)

Isfugl

Isfugl er en sjelden fugl i Norge, men den har sporadisk hekket her. Siste kjente hekking er i Sandvika i Bærum. Den blir oftest sett i Norge på vinterstid, men da den liker seg langs små bekker med stillerenennde vann, er det nok mange flere som overvintrer her enn de som bli oppdaget. Bildet er fra Sandvedparken på Sandnes der en isfugl holdt seg vinteren 2020.