MØTER VÅREN 2017

Foreninga har møte siste onsdag i månaden, haust og vår. Me har på Revtangen ornitologiske stasjon. Tidspunktet er 19.00. Normalt er det eit foredrag og fugleprat etter det.

Vil du ha ei påminning om møta på e-mail kontakt Gudmund Haraldseide.

Møta startar kl 19.00, og fylgjande program er sett opp:

Dato: Program:
Onsdag 25. januar

Quiz og årsmøte

Onsdag 22. februar

Leder i NOF, Rogaland Steinar Eldøy: Våtmarkene på Jæren og dets betydning for fuglelivet

Onsdag 29. mars

Morten Tjemsland : Viser bilete frå ein tur til Australia

Onsdag 26. april

Me samlast ved Revtangen ornitologiske stasjon. Så tar me ein tur til ulike lokalitetar i nærleiken