Navn: Sveinung Hobberstad

Sveinung Hobberstad

Her er en presentasjon av meg som stod i NOF Rogaland sitt medlemsblad nr. 1-2020:

Presentasjon

Over: Lappugle. Bildet ble tatt i nærheten av Elverum.