Silkehegre / Little egret (Ixobrychus minutus)

Silkehegre

Det er bare gråhegren som er en vanlig fugl i hegreslekten her i Norge, men det det er flere av de andre som også besøker oss. Vannligst er egretthegren, men silkehegren, som bildet viser, er også en regelmesig gjest. Andre hegrer jeg har sett i Norge er purpurhegre, natthegre, topphegre og kuhegre. Rørdrummen blir også regnet med i hegreslekten, og den sees også relativt ofte i Norge. I Ghana så jeg en del hegrer som ikke er sett i Norge etter det jeg kjenner til. Hegrene er strandhegre, goliathegre, krabbehegre og skyggehegre. I Spania så jeg dvergrørdrum. Klikk på gråhegren under for flere hegrebilder.

HegrerMore ...