Stillits / European goldfinch (Carduelis carduelis)

Stillits

Stillitsen er en liten, men vakker finkefugl. Siden den også har en fin sang, er den populær som burfugl. I England var den så populær at det ble fanget opptil 132.000 stillitser i løpet av et år for å selges som burfugl. I Nord-Afrika drives det mye jakt på stillitsen. Den er likevel regnet som en vanlig art i det meste av Europa, Nord-Afrika og Vest-Asia. I Norge er den mer sjelden. Tidligere var den vanligst på Østlandet, men den har blitt mer vanlig her på Vestlandet også. På grunn av tistelfrøene den spiser, er stillitsen i kristen symbolikk assosiert med Kristi lidelse, oppstandelse og tornekrona hans. Innen kunsten blir stillitsen av og til avbildet sammen med Maria og Jesusbarnet som et forvarsel om det som skulle skje med Jesus på korset.

Stillits