Svartstrupe / European stonechat (Saxicola rubicola)

Svartstrupe

Svartstrupen er en ganske sjelden fugl i Norge som hekker fåtallig fra Vest-Agder og nordover i Vestlands-fylkene. Arten er hele året knyttet til åpne kystheier med røsslyng, einer og krattvegetasjon, men den sees også ofte ved kysten her på Jæren. Den underarten vi har i Norge, er den samme som de har på de britiske øyer og deler av Vest-Europa. Bildene tok jeg i Spania, og viser den underarten som er mest vanlig i Mellom-Europa og sørover.

Svartstrupe

Asiasvartstrupe / Siberian Stonechat (Saxicola maurus)

Asiasvartstrupe

Asiavartstrupe er en sjelden gjest i Norge, og var tidligere regnet som samme art som svartstrupe. Denne asiatiske varianten blir av de fleste regnet som egen art da det er en del forskjeller fra vår europeiske. Denne arten har jeg kun sett en gang i Norge, og det skjedde 12. oktober 2016. Stedet var Nærland i Hå Kommune, og siden den ikke var så sky, ble det god anledning til å ta bilder av den.

Buskskvett / Whinchat (Saxicola rubetra)

Buskskvett

Vanlig hekkefugl i Sør-Norge, fåtallig i nord. Fuglen holder til i åpent landskap, og trives aller best der det er fuktige enger og myrområde med busker og høy urtevegetasjon. Den overvintrer i Afrika sør for Sahara. Bildet tok jeg på samme dag og samme sted som asiasvartstrupen på bildet ovenfor buskskvetten.